«...weet je, ik wil inspireren: Ik schreef een verhaal, mijn droom van een gelukkiger crisismanagement en van een samenleving die geleid wordt door de zoektocht naar geluk, een droom van solidariteit en het collectieve belang dat voorop staat, een samenleving die gedreven wordt door respect voor de natuur en de levende wereld ..ik wil dat dingen veranderen, ik wil dat jonge mensen kunnen dromen, gelukkig zijn. En zoals ik al zei, ik heb een idee, een droom, maar wat vinden de jongeren ervan? Hebben zij ook dromen? Ik wil kringen met hen organiseren en ze opnemen. Dan zullen we een resonantie creëren van cirkel tot cirkel, een praktijkgemeenschap! »

Jean-Louis Lamboray ; Juni 2021

IS HET MOGELIJK OM EEN VIRTUELE GELUIDSCREATIE TE GEBRUIKEN ALS INSTRUMENT VOOR DE SAMENLEVING?

JA!

IS HET MOGELIJK OM DIEP LUISTEREN TE INTEGREREN IN HET BESTUUR VAN EEN GROEP?

JA!

IS HET MOGELIJK OM EEN PODCAST AAN TE BIEDEN DIE BETER DOOR MEERDERE MENSEN WORDT BELUISTERD?

JA!

IS HET MOGELIJK EEN SOCIAAL-CULTURELE VERANDERING TEWEEG TE BRENGEN DOOR DE PRAKTIJK VAN CIRKELS?

JA!

IS HET MOGELIJK DAT LUISTERAARS ACTEURS WORDEN IN HET PROJECT?

JA!

IS HET MOGELIJK OM JE VERBONDENHEID MET EEN GROEP AAN TE LEREN?

JA!

HOE? HEBBEN WE EEN METHODE ONTWORPEN OP BASIS VAN HET CONCEPT VAN << PODCAST-TOOL >> EN DIEPE LUISTERCIRKELS DIE U UITNODIGEN OM UW FUNCTIONEREN ALS COLLECTIEF TE HEROVERWEGEN EN U AANMOEDIGEN OM EEN DEFINITIEF JA! TE ANTWOORDEN OP DEZE VRAAG: KUNNEN WE NOG STEEDS SAMEN DROMEN?

#JOINTHECIRCLO, EEN GROEIENDE GEMEENSCHAP
VAN ONDERLING VERBONDEN CIRKELS.